Βαράσοβα
LOCAL · NEWS

Βελτίωση των αναρριχητικών μονοπατιών της Βαράσοβας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για το υποέργο «Σηματοδότηση και Βελτίωση Υφιστάμενων Αναρριχητικών Μονοπατιών» του έργου «Συντήρηση και Προβολή Αναρριχητικού Πεδίου Βαράσοβας», προϋπολογισμού 11.755,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Το συγκεκριμένο υποέργο που αφορά στη νοτιοδυτική περιοχή της Βαράσοβας, στην περιοχή του οικισμού Κρυονερίου της Τοπικής Κοινότητας Γαλατά, προβλέπει την αφαίρεση των παλαιών σημάνσεων των αναρριχητικών διαδρομών και τη δημιουργία νέων βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης και των οδηγιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης. 

Δημιουργία νέων αναρριχητικών διαδρομών προβλέπει το υποέργο νοτιοδυτικά της Βαράσοβας.

Οι εργασίες καθαρισμού προβλέπουν απομάκρυνση φερτών υλικών και βλάστησης με σκοπό την επαναφορά του πλάτους και του ύψους των μονοπατιών, καθώς και επιδιόρθωση-ανακατασκευή των υφιστάμενων σκαλοπατιών.  Μέρος των μονοπατιών θα εξοπλιστεί με τεχνικά μέσα πρόσβασης, όπως κατάλληλα ανοξείδωτα μεταλλικά σκαλοπάτια.

Το σύνολο του έργου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» προσέγγιση CLLD LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 

Πρόκειται για ένα έργο στοχευμένο που στο σύνολό του αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και των δυνατοτήτων της ευρύτερης περιοχής, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού και στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πρωτογενούς παραγωγής. 

Σχετικά άρθρα