ΤΗΕ LOCAL • AGENDA

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας απευθύνει πανελλήνια πρόσκληση για την κατάθεση εργασιών με θέμα : «Η Επανάσταση του 1821 στο χώρο της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας».

Έναρξη υποβολής στις 21-8-2020 και λήξη στις 5-11-2020. Οι εργασίες αυτές θα αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή ως προς την τεκμηρίωση τους και δύναται να ζητηθούν διορθώσεις ή τροποποιήσεις.

Ενότητες προς διερεύνηση:

Α. Προεπαναστατικά:
Το ζήτημα της παιδείας. Ο κομβικός ρόλος του Κοσμά Αιτωλού.
Η κρατική, κοινωνική και οικονομική Οθωμανική παρουσία στην περιοχή.
Η κοινωνική διαστρωμάτωση των Ελλήνων και η οικονομική τους δραστηριότητα.
Η δράση των κλεφτών και αρματολών.
Η επαναστατική προπαρασκευή και ο ρόλος της Φιλικής Εταιρείας.

Β. Κατά την Επανάσταση :
Μάχες και σημαντικά στρατιωτικά γεγονότα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας μέχρι την οριστική απελευθέρωση.
Διοικητική οργάνωση. Η Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος και η παρουσία του (υπό σύσταση) Ελληνικού κράτους στην περιοχή.
Οικονομικά ζητήματα και Διαχείριση. Πόροι του αγώνα και αξιοποίηση τους.

Γ. Μετεπαναστατικά:
Η παρουσία του νέου Ελληνικού κράτους στη Δυτική Στερεά.
Η αποκατάσταση των Ελλήνων Αγωνιστών.
Η ανασυγκρότηση των πόλεων ύστερα από την φυγή των Οθωμανών.
Η άφιξη Ελλήνων από περιοχές που δεν είχαν απελευθερωθεί στη νέα τους πατρίδα, τη Δυτική Στερεά.

Οι τελικές εργασίες θα αποτελέσουν την ύλη ενός Συλλογικού Τόμου για το 1821 που θα δημοσιευτεί το 2021. Η υποβολή θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail του συνδέσμου filologoiagrinio@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Πρόεδρος:
Αδάμης Ευθύμιος: 6945971396
Αντιπρόεδρος:
Ηλίας (Λίνος) Υφαντής: 6938542565

Σχετικά άρθρα